ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่การติดต่อ

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์