ราคาหลักทรัพย์

MAI: TQR
13.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.75%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46,000
ราคาเปิด
13.20
วันก่อนหน้า
13.30
ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.20 / 19,200
ราคาเสนอขาย /
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.40 / 800
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.40 - 13.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
18.20 - 10.00